Selvitä ennen kuin kaivat

Selvitä ennen kuin kaivat

28.05.2024

Maan alta löytyy paljon erilaisia kaapeleita, putkia ja muuta infraa. Kaivajan on aina selvitettävä kaivualueen kaapelit ja putket ennen kaivamista. On hyvä muistaa, että sähköjohdot voivat aiheuttaa kaivajalle vaaratilanteita. Kaivaja on aina myös korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Ei olekaan sama mistä ja miten kaivetaan maanrakennustöitä tehtäessä. Ennen kaivutöihin ryhtymistä on aina selvitettävä, onko kaivualueella maanalaista infraa, kuten sähkö- ja telekaapeleita.

Kaivutyöt aiheuttavat vuosittain vaaratilanteita ja sähkökatkoja, jotka häiritsevät kotitalouksien elämää ja yritysten toimintaa. Kaivutöissä vaurioituneiden sähkö- ja telekaapeleiden korjauskustannukset voivat nousta korkeiksi ja maankaivutöitä tekevä on niistä korvausvastuussa. Pahimmillaan kaivutöiden osapuolet saattavat joutua vastaamaan myös oikeudessa henkilövahingon tai vakavan vaaratilanteen tuottamisesta.

Valtaosa kaivuvahingoista pystytään välttämään suunnittelemalla työ ennakkoon ja tilaamalla kaapelinäyttö, jonka avulla kaapelit pystytään merkitsemään maastoon ja varomaan niitä työn aikana. Alueen maanalainen infra kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen töihin ryhtymistä ja ajoissa tilatut ja työaikana suoritetut kaapelinäytöt ovat usein maksuttomia.

 

Miten selvittää maanalainen infra

Esimerkiksi osalla sähköverkkoyhtiöstä on oma sähköverkkojen näyttöpalvelu, mutta tehtäviä on myös ulkoistettu. Varminta on selvittää alueellisilta sähköverkkoyhtiöiltä, miten heidän alueellaan saa selvitettyä maanalaiset sähköverkot.

Kaivulupa.fi- ja verkkoselvitys.fi -palvelut tekevät selvityksiä tietyillä alueilla maanalaisen infran osalta, mutta ne eivät toimi kaikilla alueilla.

Maan alla on paljon erilaista infraa, kuten kaapeleita ja putkia. Kaivajan on selvitettävä muun muassa sähkömaakaapelit, telejohdot, kaukolämpöputkistot, kaapeli-tv- ja valokuituyhtiöiden johdot, vesijohdot ja viemärit sekä näihin liittyvät rakenteet, jotka kaikki voivat olla maan peittäminä.

– Johtoja ja muuta infraa on paljon maan alla. Saattaa olla helppoa aloittaa selvitystyö näiden kaupallisten palveluiden kautta. Tietenkin tiedon alueellisten sähköverkkojen ja kaukolämpöputkien selvittämiseksi saa sähköverkko- ja lämpöyhtiöltä, vinkkaa asiantuntija Harri Hillamo Energiateollisuudesta.  – Tapoja on monia, mutta paljon näyttää keskittyneen näille valtakunnallisille toimijoille.

Sijaintitietopalvelu antaa karttatiedon ja tiedon alueen johdonomistajista. Kartalla näkyvällä viivalla ja johtojen todellisella sijainnilla ei useinkaan ole kaivamiseen tarvittavaa tarkkuutta. Siksi, jos alueella on maanalasta infraa, tarvitaan esiselvityksen jälkeen paikalla tehtävä näyttö ennen kaivamista.

 

Tulossa sijaintitietopalvelu

Maanalaisen infran selvittämiseen on luvassa helpotusta. Koska infraa on maan alla paljon, saattaa vielä joutua kysymään monesta paikasta, eikä koskaan voi olla varma onko tietoja kysytty kaikilta alueen toimijoilta. Tässä suhteessa sähköverkot ja lämpöputkistot ovat helpoimmin hallittavissa, koska niille löytyy aina paikallinen toimija.

Traficom eli liikenne- ja viestintävirasto on kokoamassa tietoja kaikesta maanalaisesta infrasta yhteen sijaintitietopalveluun. Traficomin sijaintitietopalvelu tarjoaa valmistuessaan sähköisessä muodossa tiedon kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkonosien sijainneista. Yritysten on toimitettava palveluun tieto omista kaapeleista, johdoista, putkista ja muusta maanalaisesta infrasta vuoden loppuun mennessä.

Tämän palvelun kautta maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa jatkossa yhdestä paikasta tiedon työalueella mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista.

Palvelu on tarkoitus saada auki vaiheittain jo tänä vuonna, vaikka tiettyjä tietoja kerätään edelleen. Järjestelmän toimintaa on testattu ja osa tiedoista kerätty.

 


Aina ennen kaivamista on selvitettävä, onko kaivualueella sähkökaapeleita tai muuta infraa.

 

Toimi näin osuessasi sähköjohtoon

Jos sähkökaapeli vahingoittuu, poistu tapahtumapaikalta heti tasajalkaa hyppien tai loikkien niin, että vain toinen jalka koskettaa maata. Näin estät askeljännitteen muodostumisen.

Mikäli olet kaivinkoneessa, siirrä kauha pois vahinkokohdasta. Jos joudut poistumaan koneesta, irrota otteesi koneesta ennen jalkojen osumista maahan. Vaikka kaapeli katkeaisi, saattaa siihen kytkeytyä sähköt automaattisesti takaisin. Sähköverkon automaattinen sähköjen takaisinkytkentä keskijänniteverkossa voi yrittää kytkeä sähköjä päälle useita kertoja. Vaurioitunut kaapeli voi jäädä myös jännitteelliseksi.

Aina jos kaapeli vioittuu, ilmoita siitä välittömästi paikallisen sähköverkkoyhtiön vikailmoitusnumeroon ja hätätilanteissa soita aina hätänumeroon 112. Jos kaapeli tulee kaivutilanteessa esiin maasta, ilmoita asiasta heti jakeluverkkoyhtiön hätänumeroon. Kaapeliin on voinut syntyä vaurio, vaikka siinä ei olisi näkyvää vikaa.

Maasta esiin tulleita sähkökaapeleita ei saa koskaan peittää, ennen kuin paikallinen sähköverkkoyhtiö on tarkastanut kaapelin kunnon. On tärkeää, että sähkökaapeli tarkastetaan aina, jos se on tullut kaivaessa esiin. Pienestä kaapelivauriosta voi aiheutua myöhemmin sähkönjakelun keskeytys ja vian korjauskustannukset ovat edullisemmat kaivukohdan ollessa auki.

Lisävahinkojen estämiseksi rajaa vahinkokohta ja valvo, ettei kukaan pääse menemään vioittuneen tai esille tulleen sähkökaapelin lähelle ennen sähkönjakeluyhtiön asiantuntijoiden saapumista tarkastuskäynnille.

 

Teksti: Ari J. Vesa

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#datahub #energiansäästö #kotona #sähkönsäästö  

Omasta energiankulutuksesta ollaan kiinnostuneita

Suomalaiset ovat viimeisen vuoden aikana toden teolla kiinnostuneet omasta energiankulutuksestaan. Säästöjä on haettu ja kulutusta siirretty hetkiin, jolloin sähköä on runsaammin ja edullisemmin tarjolla. Yhteisen asian eteen on tehty töitä...

#kajave #mahdollistaja #sähköverkko #toimitusvarmuus  

Helikopterilla sähkökatkoja vastaan

Kajave varmistaa sähkönjakelua karsimalla puiden oksia voimalinjojen läheisyydessä marraskuun aikana. Työ tehdään matalalla, johtokatujen yllä lentävällä helikopterilla, johon on kiinnitetty moniteräsaha.

#astettaalemmas #energiatehokkuus #kotona  

Kun tiedät voit toimia: TUTUSTU OMAAN ENERGIANKULUTUKSEESI

Tiedätkö, miten paljon kodissasi kuluu sähköä, vettä ja lämmitysenergiaa vuodessa, kuukaudessa, viikossa tai vuorokaudessa? Tiedätkö mihin vuorokauden aikaan kulutat eniten? Nämä asiat kannattaa selvittää, sillä vasta sen jälkeen voit itse ...