Kysy ennen kuin kaivat

Kysy ennen kuin kaivat

10.05.2022

Kesällä rakennetaan ja kaivetaan maata. Kun maatöitä tehdään pintaa syvemmältä alueilla, jossa maassa voi olla sähkö- ja tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tai kaukolämpölinjoja, selvitä aina niiden paikat ennen kaivutöiden aloittamista. Taajamissa tarvitset usein myös luvan. Näin et katko kaapeleita etkä putkia.

Maahan kaivetut kaapelit voivat vahingoittua maankaivutöissä. Osuminen sähköverkkoon aiheuttaa todellisen turvallisuusvaaran. Samalla voivat sähköt katketa jopa sadoilta talouksilta ja yrityksiltä. On myös hyvä muistaa, että kustannukset vahingoista peritään vahingon aiheuttajalta, jos hän ei ottanut selvää mitä energia- tai tietoliikenneinfraa maan alta löytyy.

Kun kaivutöitä tehdään yleisellä alueella, kuten kadulla tai puistossa, pitää kaupunkialueella tehdä kaivuilmoitus hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Kaivutyöhön ryhtyminen edellyttää selvitystä ja lupaa aloittaa työt, varsinkin kaupunkialueella ja taajamissa. Omalla tontilla ei varsinaista lupaa tarvita, mutta sielläkin pitää selvittää kaapeleiden sijainti ennen aloittamista.

 

Kaivulupailmoitus sähköisesti

Kaivulupailmoituksen voi tehdä useassa kunnassa maksutta sähköisessä kaivulupa.fi tai johtotieto.fi -palvelussa. Osalla kunnista on myös omia palveluita, samoin sähköä siirtävillä verkkopalveluyhtiöillä voi olla omia palveluita.

– Oleellista on se, että kaivajan on otettava selvää. Kaivaessa pitää olla tietoinen maan alla olevasta infrasta. Yritysten ja kuntien maan alla olevaa omaisuutta ei saa rikkoa, muistuttaa asiantuntija Harri Hillamo Energiateollisuus ry:stä.

– Tieto on nykyisellään monessa paikassa. Vuonna 2023 Traficomin viranomaisjärjestelmä kerää tiedot yhteen. Traficomin palveluun tulee kuitenkin saataville vain sijaintitieto, jonka lisäksi tarvitaan paikan päällä tehtäviä kaapelinnäyttöjä ja kaapelikelausta kuten nykyisinkin.  

Kaapelinnäyttö on hyvä tilata vähintään viikkoa ennen sen tarvetta, mieluummin aiemmin, jos haluaa näytön tiettynä päivänä. Sähköverkkoyhtiöt tarjoavat palvelun omien johtojensa osalta.

Jos kaivupaikkaa ei löydy palvelusta, kannattaa aina olla yhteydessä oman alueen sähköä siirtävään verkkopalveluyhtiöön ja lämpöpalvelua tarjoavaan kaukolämpöyhtiöön. Yhtiöiden asiakaspalvelusta selviää, miten kaivukohteessa pitää toimia.

Töitä tehtäessä on muistettava myös ilmajohdot. Ilmajohtojen läheisyydessä on varmistettava, että kippaavan auton lavan kulmat ja kaivinkoneen tai nosturin osat eivät saa nousta liian lähelle sähköjohtoja.

 

Muista aina ennen kuin kaivat!

1. Selvitä kaapeleiden sijainti kaivualueella

Ennen kaivutöiden aloittamista selvitä maakaapeleiden sijainti hankkimalla ajan tasalla oleva kaapeleiden sijaintikartta. Sijaintikarttaa tilattaessa tarvitset tarkan tiedon kaivamispaikasta ja aloitusajankohdan sekä tiedot kaivutyömaan vastuuhenkilöstä. Sijaintikartan saat esimerkiksi paikalliselta verkkopalveluyhtiöltä tai keskitetystä johtotietopalvelusta. Pyydä tarvittaessa apua kaapelin sijainnin varmistamiseksi verkkoyhtiöltäsi.

2. Ota yhteyttä verkkoyhtiöön

Jos kaivukohteen välittömässä läheisyydessä on 110 kV, 20 kV tai 10 kV kaapeleita, ota aina yhteyttä verkkoyhtiöön selvittääksesi tarpeet ottaa kaapelit pois käytöstä kaivutyön ajaksi sekä kaapeleiden tuentaan ja siirtoon liittyvät ohjeet. Verkkoyhtiöön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ennen töiden aloitusta, yleensä kuitenkin viimeistään viikkoa ennen kaivutyön aloittamista. 110 kV kaapelin ollessa kyseessä on työmaalle pyydettävä aina verkkoyhtiön edustaja paikalla näyttämään kaapelin sijainti.

Myös pienjänniteverkon (400 V) kaapeleiden osalta on syytä selvittää kaivuohjeet, jos työkohde on keskikaupungilla, kerrostaloalueilla ja teollisuusalueilla tai ohjeiden suhteen on muuten epäselvyyttä.

3. Älä siirrä itse kaapelia

Älä koskaan siirrä kaapelia omatoimisesti, jotta vältytään henkilövahingoilta ja sähkönjakelunkeskeytyksiltä. Jos kaapeli on kaivutyön tiellä ja sitä on siirrettävä, ota yhteyttä verkkoyhtiöön. Verkkopalveluyhtiö päättää siirron käytännön toteutuksesta, määrittelee tarvittavat suojaamis- ja tuentatyöt ja antaa töiden suoritusohjeet kaivajalle. Kaapeleita siirrettäessä tulee niiden sijaintijärjestys ja asema säilyttää kartassa olevan mukaisesti.

4. Ilmoita verkkoyhtiölle kaapelin paljastumisesta

Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti verkkoyhtiön vikailmoitusnumeroon tai valvomoon.

5. Vahingon sattuessa poistu vauriokohdan läheltä ja soita verkkoyhtiölle

Vaurioitunut kaapeli saattaa edelleen olla jännitteinen tai siihen saattaa tulla jännite takaisin, jonka johdosta kaapelin vauriokohdan läheltä on poistuttava välittömästi. Tarkista myös, että kaivinkoneen kauha siirretään pois kaivannosta. Varmista, ettei kukaan sivullinen pääse lähelle kaivantoa vahinkojen välttämiseksi. Vaurioitunut kaapeli näyttää vaarattomalta eikä savua tai leiskuntaa aina ole nähtävissä, mutta se voi silti olla hengenvaarallinen.

Vahingoittuneesta kaapelista tulee aina välittömästi ilmoittaa kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina verkkoyhtiön vikailmoitusnumeroon tai valvomoon!

 

Teksti ja kuva: Ari J. Vesa


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Kajave uudistaa sähköverkkoa – kesäkauden työmaat löytyvät hankekartalta

Kajave parantaa Kainuun sähköverkon toimitus- ja säävarmuutta monella työmaalla kevään, kesän ja syksyn aikana. Suurimmat eli korvausinvestointihankkeet on merkitty verkossa olevaan hankekarttaan. –Teemme pitkäjänteistä työtä verkon kehitt...

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Kajave Oy:n ja Loiste Lämmön asiakaspalvelukumppani vaihtuu

Sähköverkkoyhtiö Kajaven ja kaukolämpöyhtiö Loiste Lämmön asiakaspalvelun ja teknisen asiakaspalvelun tuottaa jatkossa Call Waves Solutions Finland Oy.

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Kajaven asiakkaat pääsevät nyt kehittämään sähköverkkoa – vuoropuhelu on tärkeää

Verkkopalveluyhtiö Kajave kutsuu asiakkaansa mukaan kehittämään toimitusvarmempaa verkkoa. – Haluamme kuulla asiakkaidemme näkemyksiä, jotta voimme rakentaa entistä toimitusvarmempaa sähköverkkopalvelua, kertoo Kajaven verkostopäällikkö Ann...