Toimiva sähkönsiirto on toimivaa yhteistyötä

Toimiva sähkönsiirto on toimivaa yhteistyötä

21.01.2021

Sähkön siirtäminen asiakkaiden pistorasiaan vaatii monen tahon yhteistoimintaa. Kajavella on rakennettu toimiva yhteistyöverkosto, jossa yhteistyökumppanit hoitavat kokonaisuudesta oman osansa tarkasti ja laadukkaasti. Annetaanpa hankepäällikkö Eetu Niskasen kertoa, ketkä kaikki ovat mukana, kun Kajaven alueella rakennetaan ja kunnostetaan sähköverkkoa, toimitetaan asiakkaille liitäntöjä sekä hoidetaan häiriötilanteita.

Kajavella vastataan yhteiskunnan tarpeeseen rakentamalla uutta laadukasta, pitkäelinkaarista sähköverkkoa sekä varmistamalla rakennetun verkon toiminta. Hyvin toimiva sähkönjakelu on perusedellytys tulevaisuuden puhtaille energiaratkaisuille sekä toimivalle yhteiskunnalle.

Hankepäällikkö Eetu Niskasella on ollut joulukuun alusta vastuu Kajaven sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta esimiehenä. Lisäksi hän vastaa hankeprosesseista ja urakoitsijoiden sopimuksista sekä hankkeiden läpiviemisestä.

– Toimiva sähköverkko syntyy hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Omaan tiimiimme Kajavessa kuuluu lisäkseni kolme rakennuttajapäällikköä, yleissuunnittelija ja kaksi henkilöä kunnossapidon puolella. Tiimiin kuuluu lisäksi maankäyttöasioista ja verkon dokumentoinnista vastaava henkilö.

 

Yhteistyökumppanien kanssa

Uuden verkon rakentaminen on tarkka prosessi, joka alkaa maankäyttösopimusten tekemisestä maanomistajien kanssa.

– Maankäyttösopimusten tekeminen on nykyisin entistä haastavampaa. Maiden omistajat eivät enää kaikki ole paikkakunnalla, vaan heitä tavoitellaan ympäri Suomea ja joskus jopa ympäri maailmaa. Jos omistus on esimerkiksi perikunnalla, pitää asia sopia jokaisen perikunnan jäsenen kanssa, kertoo Niskanen.

Sähköverkkojen suunnittelun ja rakentamisen puolella kumppanit ovat ENP eli Efficient Network Partner Oy, Omexom Oy ja Enerke Oy. Tehokkaalla yhteistyöllä ja nykyaikaisella osaamisella taataan kustannustehokas toiminta ja vuosikymmeniksi tehtävien investointien toimivuus. Kajaven alueella kokonaisuudessa on vielä lisäksi mukana Insplan Oy, joka suorittaa työmaiden laatu- ja työturvallisuusvalvontaa. Lisäksi Insplan tuottaa Kajavelle jakeluverkon kunnossapitotarkastus- ja kunnossapitosuunnittelupalveluja.

Sähköverkkojen kunnostuksessa, vikojen hoidossa, mittaroinnissa sekä asiakasliittymien rakentamisissa kumppanit ovat läntisellä alueella Eltel Oy ja itäisellä alueella Enerke Oy. Läntiseen alueeseen kuuluvat Kajaani, Paltamo, Puolanka, Pyhäntä, Siikalatva ja Vaala, itäiseen alueeseen Suomussalmi, Sotkamo ja Kuhmo.

 

Asiakaspalvelu keskitetty

Käyttökeskuksessa valvotaan sähkönsiirtoa ja josta esimerkiksi johdetaan kytkentätilannetta ja viankorjaustöitä.

Käyttökeskus saa mahdollisissa häiriötilanteissa rajattua häiriöalueen jo etänä mahdollisimman pieneksi, kaukokäytön avulla käyttökeskuksesta tai jopa poistettua pienimmät häiriöt. Tarvittaessa käyttökeskuksesta ohjataan asiantuntija vikapaikalle aloittamaan kunnostustyöt.

– Häiriötilanteista on aina ilmoitettava käyttökeskukseen numeroon 0800 9 2500. Itse ei pidä mennä poistamaan esimerkiksi linjalle kaatunutta puuta tai puhdistamaan kuuraa ja lunta johtimilta. Nämä tehtävät kuuluvat verkkoyhtiölle ja heidän kumppaneilleen, painottaa Niskanen.

Jos mahdollista, on hyvä tarkastaa Kajaven nettisivuilla olevasta häiriökartasta, onko oman alueen häiriöt jo tiedossa sekä ovatko mahdolliset korjaustyöt jo käynnissä.

 

Ilmoita ennalta

Oman alueen sähkönjakelua voi varmentaa myös ilmoittamalla verkkoyhtiölle havainnoista, jos lumikuormat alkavat esimerkiksi kallistuttaa puita linjoille tai johtimet roikkuvat pahasti kuuran ja lumen painosta.

– Nyt elämme taas aikoja, jolloin lumi- ja kuurakuormat johtimella saattavat kasvaa suuriksi ja puut taipuilevat kohti linjoja lumikuorman painosta. Myrskyjen jälkeen otamme mielellämme vastaan myös ilmoituksia mahdollisesti linjoille kaatuneista puista sekä uhkaavasti linjaa kohti kallistuneista puista, jotta osaamme käydä ne poistamassa.

Sähköverkon kunnossapito ja uusiminen on vähentänyt sähkönjakelun häiriöitä selvästi, mutta tekemistä sähkönjakelun varmistamiseksi on edelleen. Kuluva talvi ei ole vielä lumikuormien ja kuuran vuoksi aiheuttanut ongelmia, mutta lumimäärien lisääntyminen saattaa muuttaa tilannetta nopeastikin.

Maakaapeloituihin verkkoihin luonnonolosuhteilla ei ole vaikutusta. Ilmajohtoja siirretään ja rakennetaan nyt teiden varsille, jossa ne ovat helpommin valvottavissa ja vikaantumiset ennaltaehkäistävissä ja nopeammin kunnostettavissa.

 

Uusimista tehdään talvellakin

– Verkon uusimis- ja kunnostustöitä tehdään jatkuvasti. Maakaapelointi on nyt talvitauolla, mutta ilmajohtotöitä tehdään talvellakin. On esimerkiksi paikkoja, joissa töitä on parempi tehdä talvella, kun maapohjat kestävät paremmin.

– Tietenkin ennallistamme maapohjan töiden jälkeen aina vastaavaan kuntoon kuin ennen olivat ennen töiden aloittamista, painottaa Niskanen.

Rakennusvaiheessa asiakkaisiin ovat pääsääntöisesti yhteydessä yhteistyökumppaneiden henkilökunta. Siksi myös asiakkaidemme mailla liikkuu koneita, autoja ja ihmisiä, joiden vaatteissa ja välineissä on nähtävillä muita kuin Kajaven logoja.

 

Ilmoita verkkoyhtiölle, jos havaitset:

– Lumikuorman kasvavan sähköjohtimella niin, että johdin roikkuu pylväiden välillä kaksi metriä alempana kuin johdon pylväskorkeus.

– Jos kolmesta johdosta yksi roikkuu poikkeavasti.

– Jos puut ovat taipuneet lumikuorman alla uhkaavasti kohti johtoja.

– Jos puita on taipunut tai kaatunut kiinni sähköjohtimiin.

Ilmoitukset sähköpostilla käyttökeskukseen valvomo@kajave.fi tai puhelimella 0800 9 2500.

 

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuvat: Kajave Oy ja Enerke Oy


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Kajaven työmaat ja hankkeet nähtävissä

Sähkönjakelun kunnossapito ja uudistaminen ovat edellytys siirryttäessä kohti häiriötöntä sähkönjakelua. Nyt jokainen voi itse tutustua Kajaven sähköverkon työmaihin ja hankkeisiin suoraan kartalla.

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Insplan tuottaa Kajavelle sähköverkon tarkastukset sekä kunnossapidon projektivalvonnan

Kajave on kilpailuttanut sähkönjakelu- ja alueverkon kunnossapitotarkastukset, kunnossapidon suunnittelun sekä projektivalvonnan.

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Enerke ja Eltel ovat Kajaven sähköverkon kunnossapidon ja viankorjauksen sopimuskumppanit

Kajave on kilpailuttanut urakoitsijat sähköverkon kunnossapidon, viankorjauksen sekä sähkömittarien asennus- ja liittymätöiden osalta. Valitut kumppanit ovat Enerke Oy ja Eltel Networks Pohjoinen Oy.

Katso myös nämä aihepiirit!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus