Kajaven työmaat ja hankkeet nähtävissä

Kajaven työmaat ja hankkeet nähtävissä

29.04.2021

Sähkönjakelun kunnossapito ja uudistaminen ovat edellytys siirryttäessä kohti häiriötöntä sähkönjakelua. Nyt jokainen voi itse tutustua Kajaven sähköverkon työmaihin ja hankkeisiin suoraan kartalla.

Kartalta näkyy missä ja milloin rakennetaan uutta ilmajohtoa, maakaapeloidaan tai tehdään kunnossapitotöitä. Myös johtokatujen raivaukset, joilla ennaltaehkäistään myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia vaurioita sähköverkolle, näkyvät kartalta.  

– Sähköverkon työmaat -kartta palvelee erinomaisesti asiakkaitamme, kuntia sekä muita sidosryhmiämme, sillä nyt laajan verkkoalueemme työmaat ja projektit ovat ajantasaisesti nähtävissä kartalta, Kajaven hankepäällikkö Eetu Niskanen sanoo.   

– Kartta on toteutettu pitkäaikaisen ja luotettavan yhteistyökumppanimme Trimblen kanssa. Kajave hyödyntää muissakin prosesseissaan Trimblen järjestelmätarjontaa, kuten muun muassa sähköverkon keskeytystilanteesta kertovaa Sähkökatkokarttaa. Tuotantokäyttöön otettava Sähköverkon työmaat -kartta täydentää hyvin jo nykyisellään laajaa järjestelmäkokonaisuutta, Kajaven kehityspäällikkö Jussi Niskanen sanoo.  

 

Avointa tietoa asiakkaille

Asiakkuuspäällikkö Timo Laine ja konsultti Janne Dahlman Trimblestä kertovat, että karttapalveluratkaisun avulla voidaan helposti tiedottaa asiakkaita ja myös yrityksen sisäisiä käyttäjiä verkkoyhtiön suunnitelluista ja toteutuksessa olevista hankkeista. 

– Hanketiedot ovat muokattavissa käyttötarkoituksen mukaisesti. Julkaiseminen kartalla tapahtuu automaattisesti, kun hanke etenee ja saavuttaa määritellyt julkaisuehdot, kuten vaikkapa raivaustyön suunnitellun toteutusajan, Laine kuvaa tuotteen toiminnallisuuksia.

 

Sähköverkon toimintavarmuuteen yli 20 miljoonaa 2021

Kajave investoi tänä vuonna sähköverkon toimitusvarmuuteen yli 20 miljoonaa euroa. Taajamissa ja eniten kuormitetuilla johdoilla maakaapelointi on taloudellisin ja säävarmin ratkaisu. Harvaan asutulla alueella ilmajohto on usein järkevin tekniikka.

Ilmajohtoverkkoa pylvästetään kokonaan uudelleen tai saneerataan siirtämällä verkko-osuuksia metsästä tien varteen. Samalla verkkoon asennetaan etäohjausteknologiaa, jonka avulla sähköverkon viat saadaan rajattua nopeasti ja mahdolliset sähkökatkot näkyvät asiakkaille vain lyhytkestoisesti.  

 

Lähiaikojen suurimmat investoinnit

Tämän vuoden suurimpia hankkeita ovat mm. Suomussalmen taajaman maakaapelointi sekä Jumaliskylän ilmajohdon saneeraus, joka parantaa syrjäisen haja-asutusalueen toimitusvarmuutta.   

Myös matkailullisesti merkittävän Vuokatin ilmajohto-osuudet maakaapeloidaan vuoden 2022 loppuun mennessä ja maastosuunnittelu alkaa tänä keväänä.  

Kajaanissa aloitetaan merkittävä verkon parannustyö edellisenä kesänä pahoin vaurioituneelle sähköverkko-osuudelle alueilla Paltaniemi, Korvanniemi, Rimpilänniemi ja Kuluntalahti. Maastosuunnittelu alkaa tänä keväänä ja työ jatkuu vuodelle 2022, jolloin alueen keski- ja pienjännitejohdot maakaapeloidaan kokonaisuudessaan.

 

Edellisen kesän työmaita ennallistetaan jo alkukeväästä  

Edellisen kesän työmaat viimeistellään kevään ja kesän aikana heti lumien sulaessa. Viimeistelyyn kuuluu esimerkiksi ruohikkoalueiden ennallistaminen. Ennallistamistöiden tarkempia aikatauluja voi tiedustella työmaan yhteyshenkilöltä, joka löytyy kartalta olevista tiedoista.   

Investoinneilla sähköverkon toimitusvarmuuteen on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Uudistetun verkon elinkaari on noin 50 vuotta. Verkkopalvelun on oltava kaikille asiakkaille tasalaatuista riippumatta siitä, sijaitseeko käyttöpaikka haja-asutusalueella vai taajamassa.

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Sähköverkon suunnittelu on osaamista ja yhteistyötä

Toimiva sähkönjakelu on perusta tulevaisuuden päästövähennyksille. Sähköverkon rakentaminen perustuu hyvään suunnitteluun, yhteistyöhön ja osaamiseen. Investoinnit verkkoon tehdään perustellusti ja tarpeeseen perustuen. Sähköverkon rakentam...

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Toimiva sähkönsiirto on toimivaa yhteistyötä

Sähkön siirtäminen asiakkaiden pistorasiaan vaatii monen tahon yhteistoimintaa. Kajavella on rakennettu toimiva yhteistyöverkosto, jossa yhteistyökumppanit hoitavat kokonaisuudesta oman osansa tarkasti ja laadukkaasti. Annetaanpa hankepääll...

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Insplan tuottaa Kajavelle sähköverkon tarkastukset sekä kunnossapidon projektivalvonnan

Kajave on kilpailuttanut sähkönjakelu- ja alueverkon kunnossapitotarkastukset, kunnossapidon suunnittelun sekä projektivalvonnan.

Katso myös nämä aihepiirit!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus