Kajave: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vastuuta

Kajave: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vastuuta

05.06.2020

Loiste-konsernin yhteiskuntavastuuraportissa kootaan yhteen avaintiedot Loiste-konsernista ja avataan kattavasti Loisteen roolia yhteiskunnassa. Sähköverkoista vastaava Kajave investoi 2019 sähköverkostoon lähes 22 miljoonaa euroa ja huolehtii omalta osaltaan alueellisesta hyvinvoinnista vastuullisesti. Kainuussa sähköverkon johtopituus asiakasta kohden on lähes kaksinkertainen kuin maassamme keskimäärin.

Taloudellisen vastuun osalta Loiste luo lisäarvoa paitsi omistajilleen myös sidosryhmilleen rakentamalla ja ylläpitämällä yhteiskunnan elinvoimaisuutta, huolehtimalla jatkuvasti asiakkaidensa energian- ja lämmönsaannista. Sähkön kasvava merkitys tulevaisuuden energialähteenä korostaa entisestään häiriöttömän sähkönjakelun merkitystä.

Loiste-konsernin sähköverkkopalvelut ovat tytäryhtiö Kajave Oy:ssä.  Loiste Sähköverkko Oy muutti nimensä Kajave Oy:ksi konsernin myynti- ja verkkopalveluliiketoimintojen selkeyttämiseksi. Kajaven asiakasmäärä oli 58564 vuonna 2019.

– Investoimme maaseudun ilmajohtoverkon vahvistamiseen sekä taajama-alueiden ja tärkeimpien maaseudun runkoyhteyksien maakaapelointiin. Myös sähköverkon automatisointiastetta nostetaan, jolloin viat löydetään nopeammin. Oman mausteensa tähän tuo maantiede. Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa, kuvailee Loiste-konsernin toimitusjohtaja Reino Huusko.

Sähköverkon investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 21,9 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan verkonosaan. Investointisumma nousi vuodesta 2018 noin kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi Kajave on mahdollistanut merkittäviä tuulivoiman tuotantoprojekteja, joihin yhtiö osallistuu rakentamalla sähköasemia ja sähkön siirtoverkkoja.

 

Yhteiskuntavastuuta tarkastellaan avoimesti

– Energiayhtiönä Loisteella on erityinen rooli yhteiskunnan perushyödykkeiden – sähkön ja lämmön – toimittajana. Konsernin toiminnalla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Sidosryhmämme odottavat meiltä siihen ratkaisuja. Olemme sitoutuneet tukemaan hiilineutraalin Suomen toteutumista vuoteen 2035 mennessä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Osallistumme lisäksi yhteiskunnallisiin hankkeisiin, joissa voimme vaikuttaa ja hyödyntää osaamistamme.  Yhteiskuntavastuuraportissamme kerromme, miten omalta osaltamme kuljemme tavoitteitamme kohti, sanoo Huusko.

Sosiaalisen vastuun osalta vuoden 2019 raportissa korostuu Loisteen tahto olla alan kiinnostavin työpaikka. Konserni työllistää oman henkilöstönsä lisäksi epäsuorasti satoja ihmisiä sekä yrittäjiä ja luo työpaikkoja toiminta-alueellaan.

Vastuullisuuden johtaminen, avoimuus ja alan edelläkävijyys sekä konkreettiset teot vaikuttavat henkilöstön ja tulevien osaajien mielikuvaan Loisteesta työnantajana. Loiste tuntee vastuunsa kaikista sidosryhmistään, joista erityisesti lapset ja nuoret ovat tärkeitä.

 

Kasvun ja omistajamuutosten vuosi

Loiste-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 156,4 miljoonaa euroa (vuosi 2018 121,2 M€) ja liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa (8,9 M€). Kasvuun vaikutti mm. lappilaisen Energiapolarin sähkönmyyntiliiketoiminnan yhdistyminen Loiste Sähkönmyyntiin, jolloin Energiapolarista tuli myyntiyhtiön vähemmistöosakas.

Myös koko konserni sai uuden omistajan, kun Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät yhteensä 33,9 prosenttia omistamistaan osakkeista Kanerva Energia Oy:lle huhtikuussa. Loppuvuodesta konserniin perustettiin uusi yhtiö Loiste Rahoitus Oy, joka on Loiste Oy:n 100 prosenttisesti omistamaa tytäryhtiö. Loiste Lämpö Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö joulukuussa 2018 tehtyjen osakekauppojen myötä.

 

Asiakkaat arvostavat palvelumme laatua

Loiste Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 8,32 (asteikolla 4–10). Arvosana nousi edellisvuoden kyselystä, jolloin tulos oli 8,23.  Myyntiyhtiö osallistui EPSI Ratingin suorittamaan sähkönmyynnin asiakastyytyväisyystutkimukseen myös yritysasiakkaiden osalta ja sai hopeasijan. Palautteessa korostui erityisesti palvelun laatu.

Loiste Lämpö kartoitti viime vuonna Kajaanissa sijaitsevan CSC-datacenterin kaukolämpöliittymän rakentamista sekä vuonna 2021 valmistuvan LUMI-supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämisestä. Hukkalämmön hyödyntämisen avulla kajaanilaisille kaukolämpöasiakkaille tulee mahdolliseksi valita hiilivapaasti tuotettu kaukolämpö.

Loiste haluaa olla konsernina läpinäkyvä ja sitoutua yhteiskuntavastuullisuuteen. Systemaattinen, säännöllinen ja jatkuvasti kehittyvä vastuullisuuden raportointi on oleellinen osa tätä tavoitetta.

– Toimimme arvojemme mukaisesti eettisesti ja vastuullisesti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen, Reino Huusko toteaa.

 

Loiste-yhtiöiden YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2019


Kuva: Scanstockphoto
 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Toimiva sähkönsiirto on toimivaa yhteistyötä

Sähkön siirtäminen asiakkaiden pistorasiaan vaatii monen tahon yhteistoimintaa. Kajavella on rakennettu toimiva yhteistyöverkosto, jossa yhteistyökumppanit hoitavat kokonaisuudesta oman osansa tarkasti ja laadukkaasti. Annetaanpa hankepääll...

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Insplan tuottaa Kajavelle sähköverkon tarkastukset sekä kunnossapidon projektivalvonnan

Kajave on kilpailuttanut sähkönjakelu- ja alueverkon kunnossapitotarkastukset, kunnossapidon suunnittelun sekä projektivalvonnan.

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Enerke ja Eltel ovat Kajaven sähköverkon kunnossapidon ja viankorjauksen sopimuskumppanit

Kajave on kilpailuttanut urakoitsijat sähköverkon kunnossapidon, viankorjauksen sekä sähkömittarien asennus- ja liittymätöiden osalta. Valitut kumppanit ovat Enerke Oy ja Eltel Networks Pohjoinen Oy.

Katso myös nämä aihepiirit!

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus