Kajave antaa määräaikaisen alennuksen kahden kuukauden sähkönsiirron perusmaksuista

Kajave antaa määräaikaisen alennuksen kahden kuukauden sähkönsiirron perusmaksuista

31.03.2022

Kajaven asiakkaat saavat huhti- ja toukokuun sähkönsiirron ilman perusmaksua. Määräaikainen alennus tarkoittaa omakotitaloasujalle noin sadan euron ja kerrostaloasukkaalle noin 50 euron säästöä. 

Sähköverkkoyhtiö Kajave on päättänyt jättää huhtikuun ja toukokuun perusmaksut laskuttamatta asiakkailtaan. Perusmaksuttomien kuukausien taustalla on elokuussa 2021 voimaantullut sähkömarkkinalain muutos ja sen tuomat muutokset Energiaviraston sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun valvontamenetelmiin.  

– Energiavirasto on vuoden vaihteessa muuttanut sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmää vuosille 2022 ja 2023. Reagoimme muuttuneeseen tilanteeseen ja jätämme siksi perimättä kahden kuukauden perusmaksut, Kajaven toimitusjohtaja Timo Jutila sanoo.  

Määräaikainen alennus näkyy omakotitaloasujan kukkarossa noin sadan euron säästönä ja kerrostaloasukkaalla noin 50 euron säästönä. 

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkoyhtiötä parantamaan sähkön toimitusvarmuutta siten, että asemakaava-alueella asuvalle asiakkaalle ei saa aiheutua säästä johtuvaa yli 6 tuntia eikä muualla asuvalle yli 36 tuntia kestävää sähkökatkoa. Aikaa lain vaatimusten täyttämiseen on vuoteen 2036 asti.  

Osa Kajaven sähköverkosta täyttää lain mukaisen vaatimuksen hyvin jo nyt, mutta osa verkosta vaatii investointeja toimitusvarmuuden takaamiseksi.  

– Valvontamenetelmien muutos asettaa sähköverkkoyhtiöt tiukkaan paikkaan. Olemme sitoutuneet kehittämään sähköverkkoamme toimitusvarmuusvaatimusten mukaiseksi vuoteen 2036, mikä edellyttää merkittäviä investointeja. Valvontamallin muutoksella on kuitenkin merkittävä vaikutus kykyymmerahoittaa investointeja. Voimakkaasti kohonneet raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ovat nostaneet rakentamiskustannuksia huomattavasti. Tämä tarkoittaa lähivuosien investointien kriittistä tarkastelua, Timo Jutila sanoo.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Timo Jutila, 050 4536 016, timo.jutila@loiste.fi 

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#astettaalemmas #energiatehokkuus #kotona  

Kun tiedät voit toimia: TUTUSTU OMAAN ENERGIANKULUTUKSEESI

Tiedätkö, miten paljon kodissasi kuluu sähköä, vettä ja lämmitysenergiaa vuodessa, kuukaudessa, viikossa tai vuorokaudessa? Tiedätkö mihin vuorokauden aikaan kulutat eniten? Nämä asiat kannattaa selvittää, sillä vasta sen jälkeen voit itse ...

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Hyviä uutisia Puolangalta — kytketään valtakunnan verkkoon aikataulussa

Uuden sähkölinjan rakentaminen Seitenoikealta Lietekylään on edennyt ripeästi. Parannustöiden ajan varayhteydellä ollut Puolangan taajama voidaan näillä näkymin kytkeä valtakunnan verkkoon suunnitellusti kesäkuun lopussa.

#kajave #mahdollistaja #toimitusvarmuus  

Kajave tarkastaa sähköverkkoja – kopterilennoista hetkellistä meluhaittaa

Kajave aloittaa jälleen juhannuksen jälkeen sähköverkkojensa rutiinitarkastukset. Helikopterilla tehtävistä tarkastuslennoista aiheutuu hetkellistä meluhaittaa.

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #energiatehokkuus #kajave #kotona #mahdollistaja #toimitusvarmuus