Hyviä uutisia Puolangalta — kytketään valtakunnan verkkoon aikataulussa

Hyviä uutisia Puolangalta — kytketään valtakunnan verkkoon aikataulussa

28.06.2022

Uuden sähkölinjan rakentaminen Seitenoikealta Lietekylään on edennyt ripeästi. Parannustöiden ajan varayhteydellä ollut Puolangan taajama voidaan näillä näkymin kytkeä valtakunnan verkkoon suunnitellusti kesäkuun lopussa.

Kajave parantaa sähkön toimitusvarmuutta Puolangalla rakentamalla uutta 110 kilovoltin (kV) sähkölinjaa Seitenoikealta Lietekylään. Maaliskuussa alkaneiden rakennustöiden ajan Puolangan taajamaan on syötetty sähköä 20 kilovoltin (kV) varayhteyden kautta.

– Alkukevään pakkaskelit pelastivat paljon. Saimme tehtyä hyvät pohjatyöt, ja niiden ansiosta projekti lähti vauhdikkaasti käyntiin. Muutamia lyhyitä sähkökatkoja lukuun ottamatta verkon rakennustyöstä ei toistaiseksi ole ollut haittaa taajamassa asuvien arkeen. Sähkönsaannin varmistaviin aggregaatteihin ei ole tarvinnut turvautua, mutta ne on otettavissa käyttöön kesäkuun loppuun asti, Kajaven rakennuttajapäällikkö ja käytönjohtaja Marko Manninen kertoo.Ukkoset voivat aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja

Alkukesä on Kainuussa ollut aiempina vuosina ukonilmojen aikaa. Ukkonen voi aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Mahdolliset sähkönjakelun keskeytykset löytyvät aina Kajaven sähkökatkokartasta. Kajave tiedottaa mahdollisista sähkökatkoista myös verkkosivuillaan ja Twitter-tilillään.

Kajaven verkkosivuilta löytyy myös hyödyllistä tietoa siitä, kuinka varautua mahdolliseen sähkökatkoon ja toimia sen aikana.

Lisätiedot: Jari Moilanen, Kajave Oy, puh. 050 535 2990, käytönjohtaja Marko Manninen, Kajave Oy, puh. 050 401 5198.


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#datahub #energiansäästö #kotona #sähkönsäästö  

Omasta energiankulutuksesta ollaan kiinnostuneita

Suomalaiset ovat viimeisen vuoden aikana toden teolla kiinnostuneet omasta energiankulutuksestaan. Säästöjä on haettu ja kulutusta siirretty hetkiin, jolloin sähköä on runsaammin ja edullisemmin tarjolla. Yhteisen asian eteen on tehty töitä...

#kajave #mahdollistaja #sähköverkko #toimitusvarmuus  

Helikopterilla sähkökatkoja vastaan

Kajave varmistaa sähkönjakelua karsimalla puiden oksia voimalinjojen läheisyydessä marraskuun aikana. Työ tehdään matalalla, johtokatujen yllä lentävällä helikopterilla, johon on kiinnitetty moniteräsaha.

#astettaalemmas #energiatehokkuus #kotona  

Kun tiedät voit toimia: TUTUSTU OMAAN ENERGIANKULUTUKSEESI

Tiedätkö, miten paljon kodissasi kuluu sähköä, vettä ja lämmitysenergiaa vuodessa, kuukaudessa, viikossa tai vuorokaudessa? Tiedätkö mihin vuorokauden aikaan kulutat eniten? Nämä asiat kannattaa selvittää, sillä vasta sen jälkeen voit itse ...

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #datahub #energiansäästö #energiatehokkuus #kajave #kotona #mahdollistaja #sähkönsäästö #sähköverkko #toimitusvarmuus